+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

eBooks

Senarai E-Book Perpustakaan

  • Hanya ahli berdaftar sahaja diberikan kemudahan pinjaman. Pelanggan hendaklah menunjukkan kad matrik/kad kakitangan/kad ahli ketika membuat pinjaman bahan perpustakaan. 
  • Pinjaman bahan monograf dari koleksi terbuka (umum) boleh dibuat di kaunter utama. Bagi bahan koleksi khas pinjaman keluar dari perpustakaan tidak dibenarkan kecuali bahan dari Koleksi Bintik Merah. 
    Loading...