+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Kemudahan

Kemudahan Perpustakaan UnIPSAS

Buku ilmiah dan rujukan

Kumpulan buku rezab (red spot)

Majalah / Terbitan bersiri

Jurnal

Surat khabar

Tesis

Internet

Perkhidmatan ‘print’ dan fotostat

Bantuan Carian Maklumat

Open Lab

Bilik tayangan

Book drop

Loading...