+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Pembekal Penerbitan

Perkhidmatan Pembekal Penerbitan

Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan adalah perkhidmatan di mana pengguna boleh membuat permintaan untuk meminjam buku atau menerima dokumen dari perpustakaan lain apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di Perpustakaan UnIPSAS. Perkhidmatan ini ditawarkan melalui perkhidmatan Inter-Library Loan (ILL) (buku) dan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (jurnal artikel, bab buku dan kertas persidangan).

    Contoh LBCC Interlibrary Loan Request Form

    Loading...